Katleen Gabriels

EXPERT COMPUTERETHIEK / EXPERT COMPUTER ETHICS
control crisis - 11.45 u. 11.45 AM - napster
Foto: (c) Jef Boes

Foto: (c) Jef Boes

Katleen Gabriels is moraalfilosofe, gespecialiseerd in computerethiek. Ze studeerde Germaanse talen en Moraalfilosofie aan de KU Leuven en UGent. Ze doctoreerde aan de VUB met een onderzoek over moraliteit in de virtuele wereld. Sinds 2017 werkt ze als Assistant Professor aan de TU Eindhoven. Vanaf januari 2019 zal ze als Assistant Professor aan Maastricht University verbonden zijn. Katleen is de auteur van “Onlife. Hoe de digitale wereld je leven bepaalt”, door denktank Liberales uitgeroepen als ‘Boek van het jaar 2016’.


Katleen is a moral philosopher, specialised in computer ethics. She holds an MSc in Germanic Philology and Moral Sciences from KU Leuven and Ghent University. Moreover she holds a doctoral degree on morality in the virtual world. Sincs 2017 she is Assistant Professor at Eindhoven University of Technology. Going from January 2019 she starts as Assistant Professor at Maastricht University. Her book “Onlife. How digitization shapes your life” was published in 2016 and named as ‘Book of the year’ by independent think tank Liberales.

katleengabriels.jpg