What?

Elk jaar nodigt VRT de media sector uit om na te denken over de toekomst van media. Van nieuwe business modellen en formats tot artificiële intelligentie of mediawijsheid. Samen stilstaan bij de verandering en inspiratie delen. Wil je weten wat de uitdagingen van morgen zijn? Wil je change makers uit de Vlaamse media ontmoeten? Schrijf 14 december dan maar in je agenda!

Each year VRT invites the media sector to think about the future of media. From new business models and formats to artificial intelligence or media literacy. Together we take a moment to reflect on changes and share inspiration. Do you want to know about tomorrow's challenges? Do you want to meet the change makers of the Flemish media? Save the date 14th of December! 

 
 

Verwacht je aan inspirerende talks en talkshows over de media van morgen. Maar ook een markt met meer dan 30 projecten en startups in technologie & innovatie.

You can expect inspirational talks and talkshows about tomorrow's media. But there's also a market place with over 30 projects and start-ups in technology & innovation.