Op zoek naar geld voor je plannen?

Pitch je businessplan bij het MIV-investeringsteam

Plannen in de mediasector? Je hebt een onderbouwd businessplan en een sterk team? Dan mag een gebrek aan financiële middelen de doorbraak van je project niet verhinderen. Om het talent van eigen bodem alle kansen te geven, ook financieel, helpen de VRT en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV je om geld te vinden voor je plannen. Met het investeringsfonds Media Invest Vlaanderen (MIV) willen beide partijen het internationaal potentieel van de Vlaamse mediasector ondersteunen en versterken. Zowel ondernemingen actief in mediacontent als in mediatechnologie kunnen een beroep doen Media Invest Vlaanderen voor de financiering van hun plannen, via achtergestelde leningen of kapitaalsparticipaties van 250.000 euro tot 1.000.000 euro.

 Grijp je kans tijdens Media Fast Forward om te komen pitchen aan het MIV-investeringsteam. Zij verwachten een presentatie van je plannen: wat bied je aan? hoe ziet je team eruit? hoe ga je geld verdienen met je plannen? en hoe wil je dat alles financieren? Reken op 15 minuten voor je pitch, gevolgd door 15 minuten feedback. Na je presentatie en een eerste evaluatie van het plan tijdens MFF volgt een diepgaande analyse door het team – waarna Media Invest Vlaanderen beslist om te investeren (of niet).

 Maak een afspraak voor een pitch bij marie.delbeke@pmv.eu

 

 
Your plans need funding?

Let the MIV-experts have a look at your idea

You want to be an entrepreneur in the media sector? You do already have a substantiated business plan and perhaps a strong team as well? Then a lack of financial means should not prevent your breakthrough. To give talented entrepreneurs every opportunity to succeed, including financial means, the VRT and the Flemish investment company PMV help you to find money for your plans. With the investment fund Media Invest Vlaanderen (MIV), both parties want to support and strengthen the international potential of the Flemish media sector. Both companies active in media content and in media technology can appeal to Media Invest Vlaanderen for the financing of their plans, through subordinated loans or capital participations from 250,000 euros to 1,000,000 euros.

 MIV may provide funding for your plans after analyzing your business plan. During Media Fast Forward you have the opportunity to present it to experts. They expect a presentation of your plans: what do you offer? what does your team look like? how do you want to earn money? Count on 15 minutes for your pitch, followed by 15 minutes of feedback. After your presentation and an initial evaluation of the plan, a more thorough analysis by the team will follow - after which Media Invest Vlaanderen decides to invest (or not).

 Make an appointment for a pitch – mail to marie.delbeke@pmv.eu