Partners

 

Samen proberen we van Media Fast Forward een plaats te maken waar iedereen met interesse in media-innovatie inspiratie kan vinden, nieuwe technologieën en hun impact ontdekken, en met anderen connecteren om deel te maken van wat media kan betekenen in de toekomst.

Together, we strive to make Media Fast Forward a place where everyone interested in media innovation can find inspiration, get in touch with new technologies and their impact, and connect with others to be part of what media could signify in the future.

 
 

Co-organizers

MFF_Web-67.png

VRT volgt technologische en maatschappelijke evoluties op om mee te bouwen aan de toekomst van media. Kijkervaringen worden immersiever, radio is gepersonaliseerd, en nieuws engageert communities overal en altijd, op maat van de gebruiker. Innovatieve projecten proberen niet alleen de workflow en het aanbod van VRT te verbeteren of vernieuwen, maar ook dat van de mediasector in België en daarbuiten. Daarom bouwt VRT expertise en inzichten op tijdens verschillende Europese projecten en samenwerkingen die we delen met het breder medialandschap.

VRT follows technological and societal evolutions to help build the future of media. Viewing experiences become more immersive, radio online and personalized, and news engages communities all over the world at all times, customized to the user. Innovating projects aim to not only improve the workflow and offer of VRT, but also that of the media sector overall in Belgium and abroad. Therefore, VRT builds and expertise and insights during various projects and collaborations, to share them with the larger media landscape.

 

Sinds 14 september heeft BOZAR een nieuwe afdeling voor kunst, nieuwe media en technologie: BOZAR LAB. Kunstenaars, onderzoekers en het publiek kunnen elkaar in deze nieuwe ruimte ontmoeten en de koppen bij elkaar steken, over de verschillende disciplines heen. BOZAR blijft trouw aan zijn missie om de dynamiek op de raakvlakken tussen economische, maatschappelijke en artistieke vakgebieden te blijven verrijken. Al sinds zijn oprichting speelt het Paleis voor Schone Kunsten daarvoor in op de innovatie die voortvloeit uit brandend actuele domeinen. Het LAB werd ingehuldigd in de marge van het BOZAR Electronic Arts Festival, al jaren een vaste waarde in een wereld waar nieuwe technologieën in dienst staan van artistieke inventiviteit en culturele creativiteit. 

Since September 14, BOZAR has a new department dedicated to art, new media and technology, its name: BOZAR LAB. This new space is a place where artists, researchers and the general public can meet and share critical reflections at the intersection between different disciplines. In keeping with its constant desire to revitalise the synergies between the economic, social and artistic domains, the Centre for Fine Arts pursues its mission of anticipation, which it has been faithful to since its creation, through the innovation driven by the sectors on the cutting edge of modernity. The LAB was inaugurated within the context of the BOZAR Electronic Arts Festival which, for several years now, is an indispensable reference in the domain of new technologies used to serve artistic inventiveness and cultural creativity.

 
MFF_Web-69.png

Var, de Vlaamse Audiovisuele Regie, is VRT’s mediaregie die reclameruimte op de media van de openbare omroep commercialiseert. Sinds kort kan je bij Var ook terecht voor campagnes op de kanalen van Spotify Belgium. Als innovatieve mediapartner wil Var vooral performante oplossingen aanreiken aan adverteerders en hun partners/agentschappen en hen op een optimale manier met consumenten verbinden.

Var, VRT’s sales house, commercializes advertising space on the different media channels of the national public broadcaster. As of recently, you are also able to plan campaigns on the channels of Spotify Belgium with Var. Being an innovating media partner, Var aims to deliver performing solutions to advertisers and their partners/agencies, connecting them in an optimal way to their consumers.

 

Tech partner

02MFF_Web_02-67.png

EVS is wereldwijd beroemd als technologieleider voor live videoproductie. Het bedrijf introduceerde live Slow Motion systemen in 1994 en is blijven ontwikkelen, op haar reputatie voor kwaliteit en betrouwbaarheid, met oplossingen om live sport, entertainment en nieuwsinhouden te versterken. Innovaties, zoals de C-Cast multimedia platform en de Dyvi IT-gebaseerde switcher, willen verrijking, beheer en distributie van live inhoud nog verder brengen. Omroepen, rechthebbenden, productiebedrijven en stadiumbeheerders gebruiken EVS om de waarde van hun producties te maximaliseren, en opbrengststromen te verhogen. 

EVS is globally recognized as the technology leader for video production. Amid a rapidly evolving media landscape, EVS' premium media technologies help broadcasters, rights owners and producers optimize live assets, engage audiences and increase revenue streams by monetizing content across multiple platforms.

 
MFF_Web-71.png

Communication partner

MediaNet Vlaanderen, opgericht in 1994, verenigt meer dan 60 bedrijven die binnen de media actief met content en innovatie bezig zijn. Het is het meest representatieve en sterkste netwerk van Vlaanderen in de mediasector. MediaNet brengt bedrijven en overheden dichter bij elkaar om zich te buigen over de problematiek en uitdagingen van een snel evoluerende en ICT-gedreven mediamarkt.

MediaNet Flanders, founded in 1994, unites more than 60 companies that are actively engaged with content and innovation in the media. It is the most representative and strongest network of Flanders in the media sector. MediaNet brings companies and governments closer together to tackle the problems and challenges of a rapidly evolving and ICT-driven media market.

 
02MFF_Web_02-68.png

AGORIA

 

Agoria baant het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling en toepassing van technologische innovaties onze levenskwaliteit verhogen. “Improving quality of life”, daar gaan we voor.

Agoria paves the way for all technology-inspired companies in Belgium that increase our quality of life through the development and application of technological innovations. “Improving quality of life”, that’s our main objective.

 
 
02MFF_Web_02-69.png

IBM

IBM is one of the leading global technology and innovation companies in the world, headquartered in Armonk, NY. Among many others, IBM is active in the following areas:
-        IBM helps you apply AI and machine learning capabilities to your enterprise workloads. It has made a deliberate decision to open IBM Watson® technology to the world by offering Watson APIs through its cloud platform. You can use these APIs as the cognitive building blocks that enable you to integrate Watson capabilities into your digital applications, products and operations.
-        The Watson Internet of Things is a cognitive system that learns from and infuses intelligence into the cognitive world.
-        IBM Cloud Video enables leading brands to increase the value of their video offerings with advanced products and solutions that simplify workflow management and streaming video. With cognitive and AI-infused technologies, IBM Cloud Video empowers clients to enhance every facet of live and on-demand video and monetization opportunities, and maximize viewer engagement through virtually unprecedented access to advanced data and analytics.
-        IBM Blockchain and the revolutionary shared ledger technology can help your enterprise business solve complex problems now and in the future.
Visit https://www.ibm.com/be-en/ for more information.