Sven Lardon

STRATEGISCH ADVISEUR RADIO BIJ VRT / STRATEGIC ADVISOR RADIO AT VRT
The segment of one - 14.00 u. / 2 PM - AskJeeves
SvenLardon_Paars.png

Sven begon in 2000 als audience researcher op de VRT-studiedienst, waar hij expertise uitbouwde in zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek, met focus op radio.  Vanuit die rol pionierde sven met dagelijkse passieve meting van luister- en kijkgedrag (PPM-onderzoek) en coördineerde hij een grootschalig onderzoek naar behoeften en mediamomenten van de Vlaamse mediagebruiker (MEMO). Sinds 2013 vertaalt hij die expertise naar een strategisch niveau als adviseur bij de directie radio.  Momenteel neemt hij een coördinerende rol op bij de verdere digitalisering van VRT-(r)a(u)dio over diverse merken en platformen heen.

Sven started as an audience researcher at the VRT research department in 2000, where he developed expertise in both quantitative and qualitative research, with a focus on radio. As a researcher, Sven pioneered with daily passive measurement of listening and viewing behavior (PPM research) and coordinated a large-scale survey of needs and media moments of the Flemish media user (MEMO). Since 2013, he translated this expertise to a strategic level as an advisor to radio management and at this moment he takes on a coordinating role in the further digitization of VRT-(r)a(u)dio across various brands and platforms.