Media Fast Forward
On Tour

 
MFF2018(C)STUDIONUNU-246ae_P.png
5 themes / 5 cities / 5 universities
 

Als voorbereiding op het hoofdevenement bespreken we enkele uitdagingen van de media-industrie samen met academische experts, studenten en zakenmensen. Tijdens deze sessies willen we tot de kern van deze thema’s gaan, voordat we ze in december naar het hoofdpodium brengen.

In preparation for the main event, we aim to discuss several challenges of the media industry together with academic experts, students and business people. During these sessions, we aim to really grasp the state of these topics, before bringing them to the main stage in December. 

 
 

when - where - why

 
MFF2018(C)STUDIONUNU-174p.png
 
8 oct, brussels - Battlefield Europe (with VUB)

De VS en China zijn in een onderlinge technologische strijd. Europa is uitgegroeid tot een slagveld voor de macht van digitale platformen en de race tegen machinaal leren. Kan Europa de kansen die technologie biedt aangrijpen op een mensgerichte, ethische en veilige manier, trouw aan haar kernwaarden? Wat is de rol van Europa in deze dappere nieuwe wereld?

The US and China are competing with each other on the issue of technology. Europe has become a battlefield for the power of digital platforms and the race against machine learning. Can Europe embrace the opportunities that technology offers in a human-centred, ethical, secure way, true to its core values? What is the role of Europe in this brave new world?

25 Oct, Ghent - AI @ Work (with UGent)

De grootste technologische trend van het jaar is ‘kunstmatige intelligentie’ of ‘artificial intelligence’. Het is echter moeilijk om een onderscheid te maken tussen wat er in de werkelijkheid gebeurt en wat een droom blijft. In deze sessie bekijken we verschillende cases van mediabedrijven die reeds met AI werken.

The biggest tech trend of the year is artificial intelligence. However, it is difficult to differentiate between what is actually taking place in reality and what remains to be a dream. This session focuses on media companies and explores different cases, where AI is already in use.

7 Nov, Antwerp - The War on Truth (with UA & KUL)

We leven in een steeds groeiende 'post-truth society', waarin het steeds moeilijker wordt om uit te zoeken wat waar is en wat niet. Welke verantwoordelijkheden neemt de mediasector op zich in deze trend? En wat kunnen wij doen?

We live in an ever growing ‘post-truth society’, in which it has become increasingly difficult to figure out what is true and what is not. Which responsibilities does the media sector take on in this trend? And what can we do about it?

14 Nov, Kortrijk - Fortnitisation (with Howest)

Voor de meeste Fortnite-spelers betekent het spel zoveel meer. Het is een plek om vrienden te ontmoeten, om optredens bij te wonen, om verhalen te ervaren.... Voor Epic Games, het bedrijf achter Fortnite, is het spel een goudmijn. Kortom: Fortnite biedt ons een scenario voor de toekomst van de media. Hoe gaan we hiermee om?

To most Fortnite players, the game means more than a game. It is a place to meet friends, to attend performances, to experience stories... To Epic Games, the company behind Fortnite, the game is a goldmine. In short: Fortnite offers us a scenario for the future of media. Now, it has become time for the fortnitisation of our industry.

19 Nov, in Mechelen - Experience Economy (with Thomas More)

Nu de wereld steeds meer gevirtualiseerd raakt, is het fysieke product niet eens meer relevant. Waardecreatie verplaatst zich fundamenteel van product naar ervaring. Welk merk maakt de weg vrij in de belevingseconomie?

As the world is becoming more and more virtualised, the physical product is not even relevant anymore. Value creation is moving fundamentally from product to experience. Which brand is paving the way in the experience economy?